logo

NACHI 170TBH10DB bearingBearing 170TBH10DB

Angular contact ball bearings 170TBH10DB

Bearing number : 170TBH10DB

Size (mm) : 170x260x30.5

Brand : NACHI

Bore Diameter (mm) : 170

Outer Diameter (mm) : 260

Width (mm) : 30,5

Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue:

d - 170 mm

D - 260 mm

B - 30,5 mm

Angle (α) - 40 °

r min. - 2.1 mm

r1 min. - 1.1 mm

2B - 61 mm

Basic dynamic load rating (C) - 182 kN

Basic static load rating (C0) - 580 kN

(Grease) Lubrication Speed - 2300 r/min

(Oil) Lubrication Speed - 2800 r/min